Skip to content
Creatieve Economie Nederland

Nederland Creatieve Economie

Duwen tegen een touwtje

‘Ons land wordt steeds meer een creatieve economie’ Dat constateerde ook vorig jaar nog weer de onderzoekers in de Monitor Creatieve Industrie.

Tegelijkertijd moeten we telkens weer constateren dat we als gevolg van ‘oud denken’ vooral bij onze overheid maar ook de politiek voortdurend op achterstand staan. We zijn een creative industrie maar we handelen er niet naar.
We zijn een creatieve economie en laten we er dan ook naar handelen!
Als ‘The creative economy likely to be a key driver of economic growth over the long term’ is zoals
in juni 2022 beweert, en Nederland in potentie een creatieve economie is en dit potentieel maximaal wil benutten dan is daar een breder begrip van wat de creatieve industrie kan bijdragen en een grotere alliantie van overheid, bedrijfsleven en onderzoeks- en kennisinstellingen voor nodig dan nu het geval is.

Woonopgave #1

We moeten huizen bouwen, en snel en veel...of? Kijken we waar rek zit, hoe we slim kunnen bouwen, duurzaam en mooi? Bouwen we voor de toekomst mét architecten of voor vandaag zonder? Kiezen we voor Gebouwd Geluk of Vinexwijken?

Volatile arbeidsmarkt #2

De gemiddelde tijd die werknemers doorbrengen bij dezelfde baas is snel aan het dalen. Mensen veranderen steeds sneller van baan en dat is uiterst inefficient. Een werknemer wordt gemiddeld na een jaar productief. Met behulp van serious games kan de onboarding worden versneld.

Veranderen #3

Mensen willen wel verandering maar niet veranderen. Tenzij ze verantwoordelijk worden gemaakt om die verandering vorm te geven, mee te bepalen en van de opbrengsten te profiteren. Social design heeft de sleutel

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.